Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

21:58
9050 1a62

d-entelle:

👑

Reposted fromfuckblack fuckblack viaenterthevoid enterthevoid
variance
21:58
variance
21:57
1662 6ba2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLusia Lusia
variance
21:56
variance
21:56
2835 f149 500
Reposted fromminna minna
21:55
0440 28e4 500

bandvxbesss:

this is my favorite thing ever

Reposted frommishonne mishonne viakamykartur kamykartur
variance
21:55
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaaartynnn maaartynnn
variance
21:40
(1235) the old reader
Reposted fromweightless weightless viatrue-love true-love
variance
21:35
5481 6e16 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaDjana Djana
variance
21:34
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaugustus augustus
variance
21:25
2725 8b7a
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vialadia ladia
variance
21:24

 
Reposted fromminna minna
variance
21:23
8931 b7b5
variance
21:23
będziesz
   się
      ze mnie
         spowiadał.
Reposted fromoohh oohh viamisiekmalinowy misiekmalinowy

July 01 2015

17:08
7008 2c65 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaknowyourself knowyourself
variance
17:08
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
variance
17:08

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viakarmacoma karmacoma
variance
17:08
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viarozdwojona rozdwojona

June 30 2015

variance
20:26
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viafreakish freakish
variance
13:16
1214 fe8d 500
Reposted fromrenirene renirene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl